Cine sunt pensionarii care vor primi 1.154 de lei, începând cu 1 septembrie 2020? Decizia luată de Guvern!

Cine sunt pensionarii care vor primi 1.154 de lei, începând cu 1 septembrie 2020?

Decizia luată de Guvern!

S-a decis! Potrivit deceziei luată de către Guvern, patru categorii de pensii se vor majora începând cu data de 1 septembrie 2020. Anunțul oficial a fost publicat de către Casa Naţională de Pensii Publice. Astfel că, valoarea punctului de pensie va crește de la 1.265 lei la 1.442 lei.

În ceea ce privește nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, acesta va crește crește de la 704 lei la 800 lei. Cât despre cuantumul indemnizației de însoțitor pentru pensionarii de invaliditate, va crește de la 1.012 lei la 1.154 lei.

Cine sunt pensionarii care vor primi 1.154 de lei, începând cu 1 septembrie 2020?
”Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751/18.VIII.2020, conduce la următoarele majorări, începând cu data de 1 septembrie 2020:

1. Potrivit art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, așa cum a fost modificat prin art.42 din O.U.G. nr.135/2020, valoarea punctului de pensie crește de la 1.265 lei la 1.442 lei.

2. Conform prevederilor art. 41 din O.U.G. nr.135/2020, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, crește de la 704 lei la 800 lei. 3. Potrivit dispozițiilor art. 77 alin.

(2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul indemnizației de însoțitor pentru pensionarii de invaliditate gradul I reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie și crește de la 1.012 lei la 1.154 lei.

4. Potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 8/2006, republicată, indemnizaţia pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creaţie se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie.

Indemnizaţia reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăşi două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată.

De reţinut: indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare se menține la 1,41 pentru anul 2020,

așa cum a fost prevăzut la art. 17 din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020”, a transmis Casa Naţională de Pensii Publice într-un comunicat cu privire la majorările de drepturi ce se vor aplica de la data de 1 septembrie 2020. scrie spynews.ro