Citește astăzi Rugăciunea către Sfântul Spiridon pentru luminarea minții

Mare făcător de minuni, Sfântul Ierarh Spiridon aduce liniște și grabnic ajutor celor care i

se închină cu toată inima și îi slăvesc prin următoarea rugăciune…

Iată mai jos și textul rugăciunii:

„Vrednicule păstor al Bisericii, Sfinte Ierarhe Spiridoane, deși nu avem nici vrednicie și nici pricepere pentru a ne ruga ție

cu potrivite cuvinte, totuși venim la tine, sfinte, și mărturisindu-ne multele păcate săvârșite, ne rugăm ție cu smerenie:

întinde mâna ta cea dreaptă, cu care de-a lungul vieții ai săvârșit atâtea minuni, și binecuvântează-ne pe noi toți, cei care venim la tine cu credință!

Nădejde a celor care și-au pierdut nădejdea, mângâiere a celor necăjiți, te rugăm fii mijlocitor pentru sufletele

noastre cele împovărate de multe ispite și, cu obisnuita ta bunătate și iubire de oameni, roagă-te către

Ziditorul tuturor să ne dăruiască vindecare de feluritele boli ale sufletului.

Învrednicește-ne și pe noi, nevrednicii, ca prin mijlocirea ta să ne împărtășim

de bunătățile sufletești și trupești făgăduite adevăraților credincioși.

Dăruiește-ne, sfinte, ajutorul tău cu care,

biruind otrăvitoarele gânduri care se luptă cu noi neîncetat, să dobândim cele de folos pentru viața aceasta și, mai ales, pentru cea viitoare.

Amin!”