Sfântul Stelian, ocrotitorul pruncilor și al familiei creștine, este prăznuit în fiecare an la data de 26 noiembrie.

Sfântul Stelian s-a născut în secolul al VI-lea, la Adrianopolis, în provincia Paflagonia din Asia Mică (pe teritoriul Turciei de astăzi), într-o familie foarte bogată.

În calendarul ortodox 2021, pe data de 26 noiembrie, Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește pe Sfântul Stelian, ocrotitorul pruncilor. Tot în această zi, este dezlegare la ulei și vin.

Rugăciune către Sfântul Stelian, ocrotitorul pruncilor

Cuvioase Părinte Stelian, sprijinitorul și călăuzitorul în rugăciunile noastre, patimile trupești biruind și împreună cu îngerii locuind, privești neîncetat mărirea cea gătită sfinților, de lumina cerească umplan-du-te. Acum, în mărirea cerească viețuind și înaintea împăratului Hristos stând, nu uita pe credincioșii care cu îndrăzneală înalță rugăciuni și cer sprijinul tău. Cel ce de la sânul maicii tale ai fost sfințit, și vas ales al Duhului Sfânt te-ai arătat, luând sub ocrotirea ta pe mame și pe copii, ferindu-i de întristare și de boală, arată-te grabnic vindecător al suferințelor și al bolilor sufletești și trupești ale celor ce te lăuda pe tine. Cel ce din pustiul Paflagoniei ai făcut loc de preamărire a Sfintei Treimi, fă și din pustiul inimilor noastre țarina bine-plăcută a harului dumnezeiesc, în care să înflorească crinii cei mântuitori ai credinței și să se înmulțească roadele sfințitoare ale faptelor bune; ocrotește cu rugăciunile tale familiile și pe copiii noștri, cerând de la Milostivul Dumnezeu iertare de păcate, sănătate și mântuire, ca prin ține și împreună cu tine să lăudăm numele cel sfânt al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

Acatistul Sfântului Stelian

Mâhnirea maicilor în bucurie ai prefăcut, Sfinte Stelian, dând lor naştere de prunci buni şi ridicând din boli pe cei bolnavi cu rugăciunile tale, ca cel ce ai în tine sălăşluirea harului dumnezeiesc. Pentru aceasta, noi, credincioşii, cunoscând faptele tale cele minunate şi sfinte, cântăm către tine aşa: Bucură-te, cel ce cu blândeţea ai depărtat duhul cel rău, Bucură-te, că ai mângâiat pe maicile mâhnite de boala fiilor lor, Bucură-te, că ai ridicat din boli pe mulţi prunci, Bucură-te, că prin aceasta ocrotitor al copiilor te-ai arătat, Bucură-te, că la tine copiii neîncetat au alergat, Bucură-te, că lucrător al dragostei lui Dumnezeu te-ai arătat prin faptele tale, Bucură-te, liniştirea celor înfricoşaţi, Bucură-te, pururi ajutător al familiilor noastre, Bucură-te, pururi ocrotitor al pruncilor, Bucură-te, pustnice înarmat cu daruri cereşti, Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!