Calendar ortodox 15 aprilie 2022. Ce sfinți sunt sărbătoriți

Calendar ortodox 15 aprilie 2022. Creștinii ortodocși îi sărbătoresc vineri 15 aprilie, pe Sfinții Artistarh, Pud și Trofim.

Tot în această zi sunt prăznuiți Sfântul mucenic Crescent cel din Mira Lichiei, Sfintelor mucenite Vasilisa și Anastasia, Preacuviosul Leonid episcopul Atenei și Sfinții mucenici Teodor preotul și Pavsolipic.

Calendar ortodox 15 aprilie 2022. Ce sfinți sunt sărbătoriți

Sfinții Aristarh, Pud și Trofim făceau parte din cei Șaptezeci de Apostoli aleși de Mântuitorul. Sfântul Apostol Aristarh a fost episcop al Apameei din Siria. Sfântul Apostol Pavel îl amintește în Epistola către Coloșeni precum și în cea către Filimon. Sfântul Aristarh a fost arestat în Efes, împreună cu Gaius, de mulțimea care se ridicase împotriva lui Pavel. Sfântul Pavel se scrie colosenilor următoarele: “Va imbratiseaza Aristarh, cel intemnitat impreuna cu mine” (Coloseni 4: 10). De asemenea, în Epistolă, Filimon, Pavel îl numește pe Aristarh împreună-lucrător cu mine, așa cum îi numește și pe Marcus, Dimas și Luca.

Sfântul Apostol Pud era din Roma. Sfântul Apostol Pavel îl pomenește o dată în Epistola către Timotei. La început, casa lui Pud a fost un liman al celor mai de frunte apostoli, iar mai târziu ea a devenit un locas de închinare, numită Biserica Pastorilor. Sfântul Apostol Trofim, potrivit Faptelor Apostolilor, era originar din Asia. Aceasta l-a însoțit pe Apostol în călătoriile lui.

Troparul Sfinţilor Apostoli Aristarh, Pud şi Trofim, glasul al 3-lea:

Sfinţilor Apostoli rugaţi pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Cântarea 1, glasul al 6-lea. Irmos: Ca pe uscat umblând Israel…

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce staţi înaintea Scaunului lui Dumnezeu ca nişte slujitori şi ca nişte servitori ai Lui şi ca nişte luminători înţelegători, cereţi luminare nouă celor ce cinstim pomenirea voastră, Apostolilor.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce pentru milostivire S-a arătat pe pământ, v-a ales pe voi ucenici şi slujitori împreună cu alţii mulţi, ca să vestiţi voia Lui cea Dumnezeiască, înţelepţilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Orânduindu-vă în ceata cea preasfinţită a sfinţilor şaptezeci de ucenici ai lui Hristos, luminaţi tot pământul spre cunoştinţă, cu Dumnezeiasca lumină a învăţă­turilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca să împreuneze Dumnezeu pe cei de jos cu cei de sus, din noianul milostivirii Sale, acum a luat Trup din tine, Preacurată şi a rămas şi după întrupare tot ceea ce a fost.

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt…

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Find împreună cu lăudatul Apostol Pavel, împreună cu dânsul aţi înconjurat toată lumea ca nişte stele cu soarele, gonind întune­ricul necunoştinţei cu lumina sfintei propovăduiri.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ucenicii Cuvântului arvunind credincioşilor sfârşitul cel fără durere în cele dintru înălţime, prin mari osteneli ale trupului, au ridicat din mijloc păcatul cel cu durere.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lămurit au propovăduit Apostolii că Dumnezeu Cuvântul Cel născut din Tatăl dintru început S-a Întrupat în chip de negrăit pe pământ şi a înjosit stăpânirile veacului acestuia.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).